Ceník služeb platný od 1. 1. 2020
Řidičský průkaz300,- Kč
Zbrojní pas400,- Kč
Výkon povolání, profesní průkazy300,- Kč
Zdravotní, potravinářský průkaz150,- Kč
Přihláška na školu100,- Kč
Sportovní a zájmová činnost250,- Kč
Rekondiční a rekreační pobyty100,- Kč
Životní pojištění300-500,- Kč
Lázeňský návrh u samoplátců300,- Kč
Výpis z dokumentace150,- Kč
Výpis pro pojišťovnu, bolestné250,- Kč
Domov důchodců150,- Kč
Potvrzení (i pro úřad práce)100,- Kč
Aplikace nepovinných očkovacích látek nebo pojišťovnou placených očkování150,- Kč
Odběr krve na vlastní žádost  50,- Kč
Vyšetření glykemie glukometrem  25,- Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce200,- Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěnce150,- Kč
Smluvní pojišťovny
  •    
  •    
Kontaktujte nás

MUDr. Monika Stratilová
Adresa:
Čsl. armády 324/13, Rousínov
683 01  Mapa
Telefon:
+420 517 371 445
E-mail:
ordinace@stratilovamudr.cz
WWW:
www.stratilovamudr.cz