Prevence

Preventivní prohlídka je hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky. Její součástí je doplnění anamnézy, celkové vyšetření, kontrola očkování, základní krevní odběry a odběr vzorku moči.

 • Od 40 let věku 1x za 4 roky vyšetření EKG.
 • Od 50 let do 54 let 1x ročně vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení, dále v 55 letech má pacient možnost se rozhodnout pro kolonoskopii nebo pokračovat ve vyšetřování stolice na okultní krvácení 1x za 2 roky.
 • U žen je mamografické vyšetření od 45 let 1x za 2 roky.
Z laboratoří jsou hrazena tato vyšetření:
 • Cholesterol, HDL - cholesterol, LDL - cholesterol a triglyceridy při první prohlídce při přechodu od "dětského" lékaře k praktickému lékaři a dále ve věku 30, 40, 50, a 60 let.
 • Glykemie - při přechodu od "dětského" lékaře k praktickému lékaři a dále od 40 let věku ve dvouletých intervalech.
Očkování

POVINNÉ OČKOVÁNÍ (a hrazené zdravotní pojišťovnou) je očkování proti tetanu - TAT - očkuje se v dětství, poslední dávka v 15 letech, přeočkování po 10 až 15 letech, od 60 let po 10 letech.

VOLITELNÉ OČKOVÁNÍ - dále máte možnost nechat se naočkovat proti :

 • Tetanu, černému kašli a záškrtu - očkovací látka ADACEL - kdykoliv při přeočkování proti tetanu.
 • Virové žloutence typu A - očkovací látka HAVRIX - 1. dávka, 2. dávka za 6-12 měsíců, ev. látka AVAXIM 160 U - ke krátkodobé ochraně (při rychlém vycestování) 1. dávka, pro posílení imunity 2. dávka za 6 - 12 měsíců, další přeočkování po 10 letech.
 • Virové žloutence typu B - očkovací látka ENGERIX - 1. dávka, 2. dávka za měsíc, 3. dávka za 5 měsíců po druhé dávce.
 • Kombinace proti žloutence typu A+B - očkovací látka TWINRIX - 1. dávka, 2. dávka za měsíc, 3. dávka za 5 měsíců po druhé dávce.
 • Proti klíšťové encefalitidě - očkovací látka FSME- IMMUN - 1. dávka, 2. dávka za 1 - 3 měsíce, 3. dávka za 5 - 12 měsíců po druhé dávce V letních měsících je třeba zrychlené očkování ve schématu -1. dávka, za 14 dnů 2. dávka a 3. dávka normálně - tj. za 5 - 12 měsíců po druhé.
 • Očkování proti pneumokokům - v současné době hrazeno pojišťovnami pro pacienty od 65 let.
  PREVENAR - plná úhrada zdravotní pojišťovnou (pouze jedna dávka).
 • Očkování proti chřipce - podrobosti ohledně očkování proti chřipce oznámíme včas v aktualitách.
Smluvní pojišťovny
 •    
 •    
Kontaktujte nás

MUDr. Monika Stratilová
Adresa:
Čsl. armády 324/13, Rousínov
683 01  Mapa
Telefon:
+420 517 371 445
E-mail:
ordinace@stratilovamudr.cz
WWW:
www.stratilovamudr.cz